Lestijden en vakantierooster

Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden 2018-2019

De Buizerd hanteert het 5-gelijke-dagen model. De kinderen gaan twee keer per dag buitenspelen en lunchen in hun eigen groep.

Groep 1-2 heeft acht dagen per jaar extra vrij, zij hoeven minder uren onderwijs te volgen dan de kinderen van groep 3-8.

Maandag t/m vrijdag

 • 8.20u            inloop
 • 8.30u            start lestijd
 • 14.00u          einde lestijd

Inloop

We hebben van 8.20 tot 8.30 uur inloop. U heeft hier de tijd om uw kind rustig de groep in te laten gaan of de leerkracht even iets door te geven. Om 8.30 uur gaan de deuren dicht en start de les.

Na schooltijd worden de kinderen van groep 1 en 2 door de groepsleerkracht naar buiten gebracht. De kinderen wachten bij de leerkracht tot ze hun ouder zien.

Regels en afspraken rondom het eten op school

 • We eten gezond op school (fruit/brood/melk/sap/water);
 • We stimuleren kinderen hun eten en drinken op te maken;
 • Wat over is gaat mee terug naar huis;
 • Lunchtrommels en drinkbekers worden meegenomen naar de klas; we hebben geen koelgelegenheid.

Aandachtspunten

 • Liever geen kinderwagens voorbij de klapdeuren
 • Wij en de kinderen vinden het prettig als uw kind op tijd op school komt
 • Wilt u bij ziekte of doktersbezoek de school hiervan op de hoogte stellen? Vanaf 8.00 uur kunt u bellen naar school, vanaf 8.30 uur is de administratie/conciërge, aanwezig. Mailen kan ook: administratie-buizerd@kansenkleur.nl
 • Na schooltijd worden de kinderen van groep 1 en 2 door de leerkracht naar buiten gebracht. De kinderen wachten bij de leerkracht tot zij worden opgehaald.

Vakantierooster schooljaar 2018-2019

1e schooldag:Maandag 20 augustus
Herfstvakantie:Maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober
Kerstvakantie:Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari
Carnavalsvakantie:Maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart
2e Paasdag:Maandag 22 april
Meivakantie:Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei
2e PinksterdagMaandag 10 juni
Laatste schooldagVrijdag 5 juli
Zomervakantie:                                           maandag 8 juli t/m 16 augustus
 
 
 
 Vakantierooster 2019-2020
1e schooldag: 19 augustus
Herfstvakantie: 14 t/m 18 oktober
Kerstvakantie:    23 dec.t/m 3 jan
Carnavalsvakantie:24 febr t/m 28 febr.
2e Paasdag:13 april
Meivakantie:27 april t/m 8 mei
Hemelvaart: 21 en 22 mei
2e Pinksterdag:1 juni
Laatste schooldag:10 juli
Zomervakantie: 13 juli t/m 21 augustus